Figyelem!

A weboldalon található információk, szolgáltatások nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben fordulj szakorvoshoz!

Kövess minket Facebook-on

Akikkel együtt dolgozunk:

Köszönjük támogatásukat:

Adatvédelmi tájékoztató

A Van Holnap! Sztómaviselő és Vastagbél-daganatos

Betegeket Segítő Zsákos Alapítvány

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Van Holnap! Sztómaviselő és Vastagbél-daganatos Betegeket Segítő Zsákos Alapítvány (1126. Budapest, Németvölgyi út 12.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási száma: 01-01-0011408; adószáma: 18217782-1-43; a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelési tájékoztató a vanholnap.eu (legyenegykeknapod.eu) portálon az alábbi címen érhető el:

Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változásokról honlapján értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintettnek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit

Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.  A rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Van Holnap! Sztómaviselő és Vastagbél-daganatos Betegeket Segítő Zsákos Alapítvány

Székhely: 1126. Budapest, Németvölgyi út 12.

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék

nyilvántartási száma: 01-01-0011408

adószáma: 18217782-1-43

e-mail: zsakos@vanholnap.eu

2. Adatkezelés célj

Az Alapítvány adatokat gyűjt abból a célból, hogy a hozzá fordulók kérésére minta- és/vagy információs csomagot küldjön. Az adatgyűjtés a “Minta-/Információs csomag kérő lap”-on történik, mely egyben adatvédelmi nyilatkozat is.

3. Adatkezelés jogalapja, és a személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja a minta- és/vagy információs csomag iránti kérelem (továbbiakban: nyilatkozat).  Minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban a kérelmező tudomásul veszi, hogy a nyilatkozata hiányában az alapítványnak nem áll módjában a kérelmek teljesítése. Amennyiben az adatokat megadó személy nem a saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelessége az érintett hozzájárulás beszerzése.

Az Alapítvány által gyűjtött adatok: név, postázási cím, telefonszám, e-mail cím. Az alapítvány nem gyűjt és tárol különleges adatokat.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

4. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 

Név

Nyilatkozat sorszáma

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

5. Az érintettek, valamint a személyes adatok ismertetése

Az Alapítvány működésének biztosítása érdekében személyes adatokat (név, cím, elérhetőség) harmadik félként, csak az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Magyar Posta zRt - kézbesítés

GLS - kézbesítés

                                                                                                       

6. Az Adatkezelések időtartam

Az Alapítvány a nyilatkozatokat 5 évig tárolja a később felmerülő vitás helyzetek kezelésére.

7. Az adatkezelési tevékenység

a következő információkat tartalmazza

név, postázási cím, elérhetőség (telefon/e-mail)

Az adatkezelési nyilatkozatot kitöltve, aláírva kell az Alapítvány részére eljuttatni:

postán, e-mailben, telefonon-kép formában

A nyilatkozat hiányában az Alapítványnak nem áll módjában a kéréseket teljesíteni.

 

8. Felhasználói jogok

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 

9. Külső szolgáltató

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatót vesz igénybe, amely Külső szolgáltatóval az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

10. Adattovábbítás lehetősége

 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely

Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11. Cookie-k (Sütik)

 

A weboldal a működéséhez cookie-kat használ. Ezek a miniatűr fájlok a weboldal egyszerűbb működéséhez szükségesek, nem gyűjtenek személyes adatokat a látogatóktól. A cookie-k használata a weboldalon bármikor tiltható, és engedélyezhető.

12. Jogérvényesítési lehetősége

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a zsakos@vanholnap.eu címen kereshető az Alapítvány.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Fővárosi Bíróság          

NAIH:   1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

            +36 1 391 14 00

            ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Letölthető adatvédelmi tájékoztató

 

Honlap készítés